Home > United States Fun Facts > Presidents > Thomas Jefferson


Previous President ---------- Next President

Mr. Thomas Jefferson

Born:
April 13, 1743
Died:
July 4, 1826Home > United States Fun Facts > Presidents > Thomas Jefferson